Special Conditions

When booking a flight with KLM, you agree to our General Conditions of Carriage for both you and your baggage. Make sure to read these additional conditions as well.

Special Conditions form part of the General Conditions of Carriage. Special Conditions contain the applicable rules that arise from local laws and regulations and that apply specifically in a particular country or region. Special Conditions may therefore deviate from the General Conditions of Carriage. You are expected to always read both the General Conditions of Carriage and the applicable Special Conditions of the country or region where you book your ticket.

Pokud si chcete přečíst tyto Zvláštní podmínky ve svém vlastním jazyce, přejděte na konec této stránky.

Read the full General Conditions of Carriage

Online booking

You can book flights for a maximum of 9 passengers (adults and children) per booking. Each adult may accompany an infant traveling on their lap.

Your booking is confirmed when you receive a booking reference. A confirmation e-mail containing all of the details of your booking will also be sent to the e-mail address you provided.

Keep in mind that, in accordance with the provisions of the EU regulation, the customer's right to withdrawal does not apply to airline tickets.

Fares

Fares quoted include all taxes, except where taxes are collected locally at the airport. Fares are only guaranteed when you have a booking reference.

Online payment

To pay online, you need a debit or credit card. The payment will be debited immediately from the card by KLM. In some countries, you can use other payment methods, such as bank transfer, Apple Pay, or local payment methods.

Payment is fully secured by encryption conforming to the highest industry standards.

Special conditions for the Czech Republic website

Alternative Dispute Resolution

You can submit a complaint via our online system.

Make a claim

If you have already made a claim with our customer service department but are unsatisfied with the response, you have the possibility to contact either the Czech Trade Inspection Authority (CTIA) or the Czech Consumer Association (SCS).

You can contact them via e-mail, phone number or postal adresses and find more information on their websites (CTIA website available in English and Czech, the SCS website is available in Czech only). You can also contact the CTIA using the online form below.

Czech Trade Inspection Authority (CTIA - Česká obchodní inspekce): Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Czech Republic

T: +420 222 703 404 E: podatelna@coi.cz or you can fill in the following form W: https://www.coi.cz All information is available in English and Czech on the site.

Czech Consumer Association (SCS - Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.): Pod Altánem 99/103 100 00 Praha 10 – Strašnice Czech Republic

T: +420 261 263 574 E: scs@konzument.cz W: https://www.konzument.cz

Zvláštní podmínky

Při rezervaci letu u společnosti KLM zároveň vyjádříte svůj souhlas s našimi Všeobecnými přepravními podmínkami vztahující se na Vás i Vaše zavazadla. Nezapomeňte si přečíst také tyto dodatečné podmínky.

Zvláštní podmínky jsou součástí Všeobecných přepravních podmínek. Zvláštní podmínky obsahují platná pravidla, která vyplývají z místních zákonů a předpisů a která platí specificky v určité zemi nebo regionu. Zvláštní podmínky se proto mohou odchylovat od Všeobecných přepravních podmínek. Očekává se, že si vždy přečtete jak Všeobecné přepravní podmínky, tak příslušné Zvláštní podmínky země nebo regionu, kde si rezervujete letenku.

Přečtěte si úplné znění Všeobecných přepravních podmínek

Online rezervace

Online si můžete rezervovat lety pro maximálně 9 cestujících (dospělých a dětí) v rámci jedné rezervace. Každý dospělý může doprovázet kojence, které cestuje na jeho klíně.

Vaše rezervace je potvrzena, jakmile obdržíte rezervační číslo. Na Vámi zadanou e-mailovou adresu bude rovněž zaslán potvrzovací e-mail obsahující všechny podrobnosti o Vaší rezervaci.

Mějte na paměti, že v souladu s ustanoveními nařízení EU se právo zákazníka na odstoupení od smlouvy nevztahuje na vstupenky zakoupené prostřednictvím našich webových stránek.

Ceny letenek

Uvedené ceny zahrnují všechny poplatky, s výjimkou případů, kdy se poplatky vybírají na místě na letišti. Jízdné je garantováno pouze v případě, že máte referenční číslo rezervace.

Online platba

K platbě online potřebujete debetní nebo kreditní kartu. Společnost KLM cenu letenky z karty ihned strhne. V některých zemích můžete použít jiné platební metody, například bankovní převod, Apple Pay nebo místní platební metody.

Platba je plně zabezpečena šifrováním odpovídajícím nejvyšším průmyslovým standardům.

Zvláštní podmínky pro webové stránky České republiky

Alternativní řešení sporů

Stížnost můžete podat prostřednictvím našeho online systému.

Podání stížnosti

Pokud jste již uplatnili reklamaci u našeho zákaznického servisu, ale nejste spokojeni s odpovědí, máte možnost obrátit se buď na Českou obchodní inspekci (ČOI), nebo na Sdružení českých spotřebitelů (SČS).

Můžete je kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonního čísla nebo poštovní adresy a další informace najdete na jejich webových stránkách (webové stránky ČOI jsou k dispozici v češtině a angličtině, webové stránky SČS jsou k dispozici pouze v češtině). ČOI můžete kontaktovat také prostřednictvím níže uvedeného online formuláře.

Česká obchodní inspekce (ČOI - Česká obchodní inspekce): Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Česká republika

T: +420 222 703 404 E: podatelna@coi.cz nebo můžete vyplnit následující formulář Webová stránka: https://www.coi.cz Veškeré informace jsou na stránkách k dispozici v češtině a angličtině.

Sdružení českých spotřebitelů (SČS - Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.): Pod Altánem 99/103 100 00 Praha 10 – Strašnice Česká republika

T: +420 261 263 574 E: scs@konzument.cz Webová stránka: https://www.konzument.cz