Travel voucher conditions

If your trip didn’t go as planned, you may be entitled to a refund in the form of a travel voucher. These are the conditions of your voucher.

Všeobecné podmínky pro kupóny

1. The following terms shall have the meaning as defined hereunder, unless the context otherwise requires:

 • An EMD voucher means Electronic Miscellaneous Document. This is also called a Travel voucher.
 • KLM means KLM Royal Dutch Airlines, having its registered office at Amstelveen, The Netherlands.
 • Delta means Delta Air Lines, having its registered seat at Atlanta, Georgia, USA.
 • Air France means Air France, having its registered seat at Paris, France.
 • KLM flight means any flight having a flight number with a KL-prefix.
 • Delta flight means any flight having a flight number with a DL-prefix.
 • Air France flight means any flight having a flight number with an AF-prefix.
 • Virgin Atlantic flight means any flight having a flight number with an VS-prefix.

2. No agent, employee or representative of KLM has the authority to alter, modify or waive any of these terms and conditions.

3. The non-refundable voucher is to be used for payment of a KLM, Delta Air Lines, Air France or Virgin Atlantic fare when a KLM or Air France ticket is issued. The amount that can be used is mentioned on the voucher.

Voucher can be used by:

 • the owner of the voucher,
 • passengers holding the same family name,
 • passengers travelling together with the original voucher owner, at the time the voucher is being redeemed.

If the currency of the voucher is other than the currency in which the price of a ticket is published, the rate of exchange will be the bankers selling rate of KLM’s local bank. If, upon payment of a ticket, a balance amount on the voucher remains, a residual voucher shall be issued for that amount but the terms and conditions pertaining to the original voucher shall remain applicable.

4. The refundable voucher is valid for a direct refund of the refundable amount stated on the voucher to your bank account.

5. To all carriage provided by KLM, Delta and Air France, the general conditions of carriage, the tariffs, the tariff regulations and the special conditions of carriage, whichever are applicable, of KLM, Delta and Air France, respectively, shall apply. Where carriage is provided by another airline, that airline’s general conditions of carriage may apply.

6. Should this voucher be used for carriage on Delta, Air France or any other airline’s flight, KLM will only be deemed to have acted as an agent of that airline in issuing this voucher.

7. A voucher is not endorsable. The voucher cannot be bartered or sold and doing so will render it invalid.

8. Solely the passenger will be responsible for his voucher and KLM is not liable to the passenger in the event a voucher has been used by any other person than the passenger. Neither KLM nor KLM’s agent is obligated to request a person presenting this voucher to identify himself.

9. A customer offered a voucher is at all times at liberty to accept or refuse the voucher. The acceptance of a voucher by the passenger shall be deemed a consent to and acceptance by the passenger of these terms and conditions.

10. The non-refundable voucher is valid for 12 months from the date of issue and can be used to purchase a KLM or Air France ticket for travel on KLM, Air France or Delta Air Lines fare.

11. Non-refundable vouchers can be used towards the pre-purchase of other optional products and services (where offered) on KLM or Air France operated and marketed flights.

12. In-flight purchases are not possible with the voucher (both refundable and non-refundable).

13. Terms and conditions are subject to change.

Podmínky pro nevratné kupóny

Zažádáním o nevratný kupón u společnosti Air France nebo KLM cestující souhlasí s našimi smluvními podmínkami. Před podáním žádosti o nevratný kupón si tyto podmínky pozorně přečtěte a v případě nutnosti se neváhejte se svými dotazy obrátit na naše zákaznické centrum.

1. Dobrovolná žádost o nevratný kupón

1.1 O nevratný kupón lze požádat pouze na základě dobrovolnosti. Dobrovolnost znamená, že cestující se nakonec rozhodl cestu nepodniknout.

1.2 Nevratný kupón lze vystavit pro zcela otevřené letenky (nevyužité letenky) nebo částečně využité letenky za poukazy, které nebyly využity. Pokud má cestující plně vratnou letenku, není v jeho zájmu požádat o nevratný kupón.

1.3 Převzetí nevratného kupónu cestujícím je považováno za plný souhlas cestujícího s těmito smluvními podmínkami.

2. Vydání nevratného kupónu

2.1 Nevratný kupón bude vydán na celou částku nevyužité letenky, a to včetně daní.

2.2 V případě extra volby/voleb poskytovaných společnostmi Air France nebo KLM, které se vztahují k nevyužitým poukazům na letenky, může být vydán dodatečný nevratný kupón za celou částku extra volby/voleb, které zatím nebyly využity. Pro volbu „Menu à la Carte“ společnosti Air France výslovně platí, že nevratný kupón může být vystaven pouze, pokud žádost o zrušení proběhne 48 hodin před odletem dotčeného letu podle obecných podmínek prodeje (čl. 1.3). Nelze požadovat žádný kupón za jídlo z jídelního lístku KLM a rovněž není možné změnit ani zrušit objednávku, jak je uvedeno ve smluvních podmínkách pro tuto volbu (čl. 1.3).

2.3 Částka, kterou lze použít, je uvedena na nevratném kupónu.

2.4 Pokud je měna nevratného kupónu odlišná od měny, ve které je zveřejněna cena letenky, směnným kurzem bude prodejní bankovní kurz místní banky společnosti Air France nebo KLM.

2.5 Pokud má cestující letenku, která je vyměnitelná za poplatek, tento poplatek bude odečten z celkové hodnoty a nová hodnota bude uvedena na nevratném kupónu. Např.: zakoupili jste si letenku za 200 EUR s tarifními podmínkami, které uvádí, že změny jsou možné za poplatek např. 50 EUR. Při žádosti o kupón bude tento poplatek odečten a na kupónu bude uvedena hodnota 150 EUR.

2.6 Nevratný kupón bude vystaven na každého cestujícího a jméno cestujícího bude shodné se jménem na původní letence, a to i pokud by cestující byli přihlášeni ve stejných rezervacích jako ti ostatní. Každý jednotlivý cestující tak obdrží svůj kupón na jméno cestujícího.

2.7 Za letenky typu smíšený tarif (odchozí lety nevratné a příchozí lety vratné) bude mít nevratný kupón hodnotu celé částky nevyužité letenky, avšak bude zcela nevratný.

3. Výměna EMD kupónu za novou letenku

3.1 Nevratný kupón lze použít na platbu za tarif u společnosti Air France, KLM, Delta Air Lines nebo Virgin Atlantic, pokud byla vystavena letenka u společnosti Air France nebo KLM.

3.2 Nevratné kupóny lze použít na předprodej dalších volitelných produktů a služeb (pokud jsou nabízeny) u letů provozovaných a prodávaných společností Air France nebo KLM.

3.3 Pro nákupy za letu není možné uplatnit kupón.

3.4 Pokud po zaplacení letenky zůstane na kupónu zůstatková částka, bude pro tuto částku vydán zbytkový nevratný kupón, však podmínky týkající se původního kupónu zůstávají v platnosti.

3.5 Pokud cestující provede rezervaci nového letu a částka této nové rezervace je vyšší než částka nevratného kupónu, bude cestující povinen rozdíl mezi tarify doplatit.

3.6 Pokud si cestující pomocí nevratného kupónu zakoupí novou letenku, která je zcela nebo částečně vratná, a cestující posléze požádá o vrácení celé platby za letenku, obdrží cestující částku příslušného rozdílu, který zaplatil, nicméně část zaplacená pomocí nevratného kupónu zůstane nevratná.

4. Nevratný kupón

4.1 Celá hodnota tohoto kupónu je nevratná.

4.2 Souhlasem s těmito podmínkami se cestující při převzetí nevratného kupónu vzdává práva požádat o vrácení platby za původní letenku.

5. Nepřenositelnost nevratného kupónu

5.1 Tyto kupóny nejsou přenosné. To znamená, že uvedením jména cestujícího na původní letence dojde k vydání nevratného kupónu. Tento kupón lze použít pouze na novou letenku nebo doplňkové služby na jméno cestujícího, které je stejné jako na kupónu.

5.2 Kupón není převoditelný. Kupón není možné vyměnit ani prodat, což by způsobilo jeho zneplatnění.

5.3 Za svůj kupón bude odpovědný výhradně cestující a společnost Air France ani KLM nemá odpovědnost vůči cestujícímu v případě, že byl kupón použit jinou osobou než cestujícím.

6. Platnost nevratného kupónu

6.1 Nevratný kupón platí po dobu 1 roku od data jeho vydání. To znamená, že cestující může kupón uplatnit na nákup budoucího nového letu v průběhu jednoho roku. Pokud cestující platnost kupónu přesáhne, takový kupón se stane neplatným a nebude možné ho využit.